Motion service check / stop

[jandra@drash ~]$ ps -ef | grep motion
motion 553 1 2 20:51 ? 00:00:02 /usr/bin/motion -n
jandra 3536 3312 0 20:53 pts/1 00:00:00 grep –color=auto motion

[root@drash ~]# service motion stop
Redirecting to /bin/systemctl stop motion.service

[root@drash ~]# ps -ef | grep motion

Jan D.
Jan D.

"The only real security that a man will have in this world is a reserve of knowledge, experience, and ability."

Articles: 664

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *