Finances

Investing in ETF

When selecting an ETF (Exchange-Traded Fund), there are several key indicators and factors to consider to ensure it aligns with your investment goals and risk tolerance. Here are some important ones: Each investor’s situation is unique, so it’s crucial to…

The cost of capital

The cost of capital is the required return that a company must earn on its investments in order to maintain the value of its stock or ownership interests. Inflation affects the cost of capital because it increases the cost of…

Return on investment calculation

ROI (Return on Investment) is a financial metric used to evaluate the profitability of an investment. It measures the ratio of the net profit or savings to the initial investment. Here’s how to calculate ROI: The formula for calculating ROI…

Jaký je rozdíl mezi insolvenčním a exekučním řízením

Insolvenční řízení a exekuční řízení jsou dva různé typy soudních řízení, které se vztahují k právu na vymáhání pohledávek. Insolvenční řízení je soudní řízení, které se týká situace, kdy má dlužník potíže se splácením svých dluhů a nemůže své závazky…

Mohu koupit auto od člověka v insolvenci?

V případě, že osoba, od které chcete koupit auto, se nachází v insolvenci, může být koupě vozidla problematická a záleží na konkrétních podmínkách a situaci. Insolvenční řízení může mít vliv na majetek osoby, která se do něj dostala, včetně majetku,…

Investice s Mintos

Dnes jsem začal investovat na Mintosu tak se podělím o první zkušenosti. Předtím jsem testoval na Zonky a Bondster, nicméně výnos byl okolo 6ti procent na Zonky a 9 procent na Bondster. Mintos se mi zdá lepší s ohledem na…

Investice P2P

Zonky.cz Zotify.cz – notifikace a nezávislá statistika Zonky.cz Zotify.cz autoinvest – automatické investování (robot) na Zonky pro každého! … do-fintech P2Pforum.cz

CIP, DDP, CIF, DAP, Inco Terms

Inco Terms (short for International Commercial Terms) are a set of standardized trade terms that define the responsibilities and obligations of buyers and sellers in international trade. Here are explanations of some commonly used Inco Terms: CIP (Carriage and Insurance…