Výpočet tepelné ztráty domu

Postup pro přibližný výpočet tepelné ztráty domu
Výkon tepelného čerpadla
Základním krokem pro výběr optimálního výkonu tepelného čerpadla je určení tepelné ztráty domu. Tepelná ztráta domu je množství tepla v kWh, které ztratí dům při venkovní teplotě -12°C až -18°C (podle zvolené oblasti) za 1 hodinu.
Výpočet tepelné ztráty najdeme v projektu topení. Pokud tento výpočet nemáme, můžeme tepelnou ztrátu odhadnout sami. Výpočet provedeme pro oblast s nejnižší výpočtovou teplotou -12°C. V chladnějších oblastech bude ztráta až o 12% větší..
Nejrychlejší metodou je metoda objemová. Nejprve spočítáme vytápěný objem domu v m3.
Potom tento objem vynásobíme koeficientem měrné spotřeby energie Qps, který je určen především materiálem obvodového pláště domu a druhem oken.

Plná cihla 45cm + kastlová okna 35 W/m3
Plná cihla + 5cm polystyrenu + okna s dvojsklem 22 W/m3
Děrované cihly CDK 36cm nebo CDM + dvojsklo 30 W/m3
Porobetonové tvárnice 30 cm + dvojsklo 24 W/m3
Cihelné bloky CD TÝN, INA 36,5cm + dvojsklo 27 W/m3
Cihelné bloky CD IVA + dvojsklo 22 W/m3
Bloky YTONG, HEBEL, THERM 36cm + dvojsklo s ditermem 17 W/m3
Bloky THERM 44, POROTHERM + dvojsklo s ditermem 15 W/m3

Takže například pro rodinný dům 10x10x6m o objemu 600m3 je v případě plných cihel a starých oken tepelná ztráta 600×35=21000 W = 21 kWh, kdežto u nového domu o stejné velikosti, postaveného z Porotermu 44 cm s kvalitními okny bude ztráta 600×15=9 kWh.
Tento výpočet nemusí být naprosto přesný, neboť výkon tepelného čerpadla se navrhuje optimálné na 60 až 80 % tepelné ztráty. V tomto rozmezí se úspora výrazně neliší (do 5%)

Jan D.
Jan D.

"The only real security that a man will have in this world is a reserve of knowledge, experience, and ability."

Articles: 664

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *