Zkušenosti s výstavbou bytového domu

V tomto článku bych rád shrnul zkušenost z třetího projektu a případně pomohl ostatním k ušetření spousty peněz a zachování zdravého rozumu při stavbě RD nebo bytovky.

Plán výstavby

 • Co nejpodrobnější představa jak bude výsledné dílo vypadat

Stavební povolení

 • Povolení stavby
 • Povolení záboru silnice
 • Povolení záboru přilehlých městských pozemků

Rozpočet / Nacenění

 • Co nejpodrobnější, metry, objemy
 • Přesná specifikace materiálů a jejich aktuální ceny
 • Specifikovaná cena prací (projektový manažer, stavbyvedoucí, elektrikář, instalatér, zedník, kopáč – hodinovka nebo úkol

Projektová dokumentace

 • Vypracovaná do posledního detailu
 • Pozor si dejte na požární průchodky a materiály v únikových zónách
 • Kontrolujte rozměry v dokumentaci specielně posledních verzí dokumentů (velice často díky verzím a úpravám dokumentace dochází k chybám)

Výběrové řízení

 • potřebujete alespoň 3 firmy, v horším případě dvě které se budou o zakázku vážně zajímat
 • Reference včetně zkušeností se stavební firmou
 • Ověření kvalifikace firmy stavbu realizovat (rozdíl pro RD a bytovku)

Smlouva

 • Definice díla jakožto celku zakončeného kolaudací a umožnění použití díla k užívání (dvě rozdílné věci, zkolaudovat se dá ledacos, užívat už moc ne 🙂
 • Projektový plán
 • Odpovědnosti
 • Zádržné v případě nedokončení částí díla
 • Pokuty
 • Platební podmínky
 • Pravidla akceptace etap
 • Stavenbní dozor
 • Maximální cenové odchýlení od původního nacenění (změna cen materiálu apod.)

Realizace

 • Specifikace rozvaděčů a jističů, elektroměrů a jejich umístění viz. projekt dokumentace
 • Kontrola v průběhu každé etapy, základ deska, hrubá stavba zdivo,krovy a střecha, rozvody, instalace, vnitřní realizace

Přípojky

 • ČEZ
 • Voda a kanalizace
 • Cetin
 • Plyn

Čerpání financí

 • Oproti fakturaci již schválených implementačních prací, oproti kontrole průběhu výstavy bankou

Schvalovací proces

 • Investor, projekční firma, stavební dozor a po schválení realizace změny
 • Změny ve výstavbě ideálně do stavebního deníku
 • Změny musí schválit a zdokumentovat projekční firma

Změny v projektu

 • Odůvodnění změny a potvrzení dle platných norem
 • Technické schválení dle shora uvedeného postupu
 • Vyjednání ceny implementace změny v projektu

Dodělávky

 • Parkoviště, držáky kol a zahradní úpravy
 • Detaily v koupelnách apod.
 • Instalace kamer a venkovních světel

Kolaudace

 • Kontrola podmínek udělení stavebního povolení a kontrola implementace potřebných změn (výška plotu a podobně)

Akceptace

 • Proplacením prací ještě nedošlo k akceptaci
 • Nespěchat s proplacením „zádržného“ nebo poslední platbou

Pro případnou konzultaci jsem k dispozici zodpovědět dotazy pod tímto článkem nebo na emailu.

S pozdravem a přáním úspěšné výstavby
Jan Drašnar

https://www.bydleni-klidek.cz

Jan D.
Jan D.

"The only real security that a man will have in this world is a reserve of knowledge, experience, and ability."

Articles: 661

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *